Aanwinsten Rijksmuseum Research Library


Hoogtepunten uit de aanwinsten

Maandelijkse bespreking van een markante aanwinst door Geert-Jan Koot, conservator Bibliotheekcollecties.


Selectie uit de aanwinsten
Maandelijkse lijst van de belangrijkste aanwinsten, waar mogelijk met een afbeelding en met een korte toelichting.

Aanwinsten

Maandelijkse lijst van alle aanwinsten in de bibliotheekcatalogus.
Opgelet: Lopende catalogiseringsprojecten of andere technische redenen kunnen tijdelijk een enigszins vertekend beeld geven.