Aanwinsten Rijksmuseum Research Library


Hoogtepunten uit de aanwinsten

Maandelijkse bespreking van een markante aanwinst door Geert-Jan Koot, conservator Bibliotheekcollecties.


Selectie uit de aanwinsten
Maandelijkse lijst van de belangrijkste aanwinsten, waar mogelijk met een afbeelding.

Aanwinsten

Maandelijkse lijst van alle aanwinsten in de bibliotheekcatalogus.
Opgelet: Lopende catalogiseringsprojecten of andere technische redenen kunnen tijdelijk een enigszins vertekend beeld geven.