Aanwinsten Rijksmuseum Research Library

 

Hoogtepunten uit de aanwinsten 

Maandelijkse uitgebreide bespreking van een markante aanwinst door Geert-Jan Koot, conservator Bibliotheekcollecties.


Selectie uit de aanwinsten

Maandelijkse selectie van aanwinsten, waar mogelijk met een afbeelding en met een korte toelichting door Geert-Jan Koot, conservator Bibliotheekcollecties.

Alle aanwinsten in de bibliotheekcatalogus

Opgelet! Lopende catalogiseringsprojecten tijdens het jaar kunnen tijdelijk een vertekend beeld geven.