Aanwinsten Rijksmuseum Research Library

 

Hoogtepunten uit de aanwinsten 

Maandelijkse uitgebreide bespreking van een markante aanwinst door Geert-Jan Koot, conservator Bibliotheekcollecties, op het blog van de afdeling.


Selectie uit de aanwinsten

Maandelijkse selectie van aanwinsten, waar mogelijk met een afbeelding en met een korte toelichting door Geert-Jan Koot, conservator Bibliotheekcollecties.

  • 2013-2017 (tijdelijk niet bereikbaar)

Alle aanwinsten in de bibliotheekcatalogus

Opgelet! Lopende catalogiseringsprojecten kunnen tijdelijk een enigszins vertekend beeld geven.