Aanwinsten Rijksmuseum Research Library

 

Hoogtepunten uit de aanwinsten

Maandelijkse uitgebreide bespreking van een markante aanwinst door Geert-Jan Koot, conservator Bibliotheekcollecties.

Selectie uit de aanwinsten

Maandelijkse selectie van aanwinsten, waar mogelijk met een afbeelding en met een korte toelichting door Geert-Jan Koot, conservator Bibliotheekcollecties.

Aanwinsten

Maandelijkse lijst van alle aanwinsten in de bibliotheekcatalogus.

Opgelet: Lopende catalogiseringsprojecten of andere technische redenen kunnen tijdelijk een enigszins vertekend beeld geven.