Selectie aanwinsten december 2018

Persia seu regni Persici status. Variaque itinera in atque per Persiam : cum aliquot iconibus incolarum / Johannes de Laet
Lvgd. Batav. : ex officina Elzeviriana, 1633. 374, [10] pagina’s : 8 illustraties ; 11 cm.

Johannes de Laet (1581-1649) behoorde tot de oprichters van de West-Indische Compagnie (WIC), waarvan hij in 1622 ook bewindvoerder werd. Hij heeft een reeks geografische werken samengesteld om klanten te informeren over de verschillende landen waarmee het bedrijf zaken deed. Dit boekje handelt over het Perzische rijk en bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft een algemene beschrijving van de regio, inclusief acht charmante houtsnedes van Arabieren ten voeten uit in oosterse klederdrachten. Het tweede deel geeft een samenvatting van verslagen van verschillende reizen naar het oosten. Beide delen worden vooraf gegaan door een gegraveerde titelpagina met een portret van een elegante Arabier wijzend op de titel in een florale omlijsting.

Rijksmuseum conservator Jan de Hond wees op de oorsprong van de acht houtsnedes die teruggaan naar een reeks Perzische miniatuurschilderingen, die zijn verworven door de koopman Nicolaus Hemmius in 1623 in Isfahan tijdens de eerste handelsmissie van de WIC naar de Shah van Perzië. Deze miniaturen blijken te zijn gemaakt door de belangrijkste Perzische schilder uit de 17de eeuw, Reza Abassi (c. 1565-1635), hofkunstenaar van Shah Abbas, of iemand uit zijn directe omgeving. Helaas zijn de originele miniaturen niet meer te achterhalen. De houtsneden in dit boekje vertellen het verhaal over het collectioneren van Perzische miniaturen in de 17de eeuwse Republiek. Jan de Hond zal over dit onderwerp, de houtsneden en de relatie met de miniaturen een artikel publiceren in het Rijksmuseum Bulletin in 2019.

aanwinsten 2018 december-0001

Titelblad

Begin ende voortgangh, van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. : Vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen : alles nevens de beschrijvinghen der rijcken, eylanden, havenen, revieren, stroomen, rheeden, winden, diepten en ondiepten : mitsgaders religien, manieren, aerdt, politie ende regeeringhe der volckeren : oock meede haerder speceryen, drooghen, geldt ende andere koopmanschappen met veele discoursen verrijckt : nevens eenighe koopere platen verciert : nut ende dienstigh alle curieuse, ende de andere zee-varende liefhebbers
[Amsterdam] : [Jan Jansz.], 1646. 2 delen in 3 banden : illustraties, kaarten ; 18 x 24 cm.

Deel I: Veerthien voyagien : den meeren-deelen voor desen noyt in ’t licht geweest.
Deel II: De volghende twaelf voyagien door de inwoonderen derselviger provintien derwaerts gedaen : alles met behoorlijcke beschrijvinghen, kaerten en kopere platen, als meede tafels ofte registers verrijckt, ende ten dienste van alle liefhebbers in ’t licht gebracht.

Isaac Commelin (1598-1676) was een Amsterdamse historicus, boekhandelaar en uitgever die 21 afzonderlijke reisverslagen elk met eigen paginering bijeenbracht in deze uitgave. Het zijn uitvoerige en rijk geïllustreerde reisverslagen over het verre oosten tijdens het bewind van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Isaac Commelin en drukker Johannes Janssonius droegen hun boek op aan de bewindvoerders van de VOC, maar ze durfden hun eigen namen niet te vermelden. Commelin had geen toestemming van de Compagnie om informatie over deze handelsbestemmingen te publiceren, waarop hij besloot om als samensteller anoniem te blijven. Kennelijk wist hij via een relatie bij de VOC de hand te leggen op diverse niet eerder gepubliceerde verslagen die in deze compilatie voor het eerst zijn gepubliceerd. Hij voegde inhoudsopgaven, registers, kaarten, plattegronden en afbeeldingen aan de compilatie toe. Ondanks de gedetailleerde informatie over zeeroutes, navigatie en handelsposten zal het boek niet in eerste instantie zijn bedoeld om te lezen door de zeevarenden aan boord van hun schepen. Met de rijkdom aan prenten bood het werk veel details aan de Nederlandse liefhebbers die hun fauteuils verkozen boven de volle zee.

Commelin title page1

Titelblad eerste deel

Het verworven exemplaar is de zeldzame tweede editie uit 1646. Van de oorspronkelijke editie uit 1644 is slechts één exemplaar bekend. Dit was mogelijk een editie die niet bedoeld was voor verspreiding. De eerste editie van 1645 is al erg zeldzaam. De editie uit 1646 is in wezen een herdruk van 1645, met een gewijzigde datum op de eerste titelpagina en een paar kleine correcties in de tekst. Er zijn slechts enkele exemplaren bekend met de volledige aanvulling met 230 platen en kaarten.

Lees verder over Commelin en Janssonius èn de inhoud van de boeken in de aanwinstenblog van december 2018.

Willem-Bartenszoon.jpg

Gerardi de Lairesse vortrefflichen Mahlers, Etzers, Zeichners u. Erfinders zu Leiden in Holland ausserlösenes schönes Werck … Anjetzo aber in kleinem Format gebracht und denen Liebhabern gezeigt durch Johann Ulrich Kraussen, Kupfferstechern in Augspurg
Augspurg : Johan Ulrich Kraussen, [1711-1720]. 100 bladen platen : illustraties ; in-2, oblong.

Prentenalbum zonder tekst met 100 met pen genummerde prenten naar Gerard de Lairesse.

Johann Ulrich Kraus (1655-1719) was een bekende en zeer productieve prentmaker en uitgever in Augsburg. Zijn prenten zijn volgens de stijl van de barok overladen met ornamentiek en geraffineerde details. Naast origineel werk vervaardigde Kraus prenten naar andere kunstenaars zoals Primaticcio, Albrecht Dürer en Gerard de Lairesse. Het verworven boek bevat honderd prenten naar werken van de Amsterdamse schilder en etser Gerard de Lairesse (1640-1711). In de catalogus uit 1821 van de beroemde bibliotheek van Leopoldo Cicognara (1767-1834)  wordt dit boek onder nr. 2059 vermeld als Invenzioni di vario genere. Zijn exemplaar maakt nu deel uit van de Vaticaanse bibliotheek.

aanwinsten 2018 december-0025

Het boek is gebonden met doormidden gevouwen bladen. Dit wijkt af van het gebruikelijke oblong formaat zoals het exemplaar in The Getty Research Library

Lairesse.png

Het titelblad ontbreekt. Weergegeven is de titel in het boek in The Getty Research Library.

Unterschiedliche neue sehr nützliche Tischler oder Schreiner Risse / Inventiert u. gezeichnet von Johannes Rumpp von Kircheim unter Teckh.
[Augusta Vindelicorum] : [Engelbrecht], [ca. 1740]. 1 deel : hoofdzakelijk illustraties (enkele gevouwen) ; folio (37 cm).

Elke aflevering heeft een gegraveerde titelpagina en bevat 6 prenten. De titels variëren: no. 7: Neü Inventierte sehr dienliche Schilde oder Cartouches; no. 10: Neü Inventierte auf die artigste Facon sehr nutzliche Schild; no. 12: Unterschidliche Auszierungen zu Thüren und Fenster, etc. etc. sehr nutzlich zu gebrauchen; no. 13: Fortsezung von untershiedlichen Ausziehrungen zu allerleÿ nüzlich anzuwenden; no. 15: Tischler oder Schreiner Risse; no. 16: Unterschiedliche neu Inventierte Deken oder Plafond; no. 17: Neue Invention zu einem Comod-Kasten mit Zinn und Messing einzulegen; no. 20: Neue Invention zu einem Schreibtisch mit Zinn und Messing einzulegen; no. 21: Neue Invention von Thüren mit artigen Auskleidungen.

Dit boek bevat een zeldzame, buitengewoon rijke verzameling meubelontwerpen die oorspronkelijk zijn verschenen in afleveringen (“Folgen”) omstreeks 1740. De bloemlezing met talrijke meubelontwerpen voor inlegwerk, deuren met omlijstingen, diverse soorten meubels als commodes, Guéridons, kabinetten, schrijftafels en kasten. Ook zijn opgenomen ontwerpen voor kachels, vazen, plafonds, bestek en inlegwerk van tin en messing met figuratieve decoratie. Het aantal prenten in deze band overtreft in ruime mate de afleveringen die bij nummer 1189 staan vermeld in de catalogus van de Ornamentstich-Sammlung te Berlijn.

aanwinsten 2018 december-0018

Titelblad tevens prent No. 1

Het boek is een compendium van meubelontwerpen. De ontwerpen zijn voornamelijk van de Augsburgse meubelontwerper en “Silberkistler” Johann Rumpp (1702-1755), aangevuld met prenten naar ontwerpen van Jeremias Wachsmuth (1711-1771). De prenten zijn gegraveerd door Martin Engelbrecht (1684-1756). Hij was eveneens in Augsburg gevestigd en had een bloeiende uitgeverij. Hij was een prentmaker van aanzien met een breed scala aan onderwerpen variërend van ornamentprenten, portretten, stadsgezichten en allegorische en religieuze voorstellingen. De prenten hebben een nummering per aflevering, maar ook een doorlopende nummering waardoor deze uitgave op een compleet oeuvre lijkt. Ze zijn gebonden in een lederen rococo band uit circa 1740-50 met rocaille-vergulde rug.

aanwinsten-2018-december-0020.jpg

Perspectiva of doorzichtkunde gevolgd naar Caspar Philips Jacobsz.
[Nederland] : [vervaardiger onbekend], [tussen 1765 en 1850]. 121 pagina’s, LX bladen platen : illustraties ; 20 cm.

Voorin de band is geplakt het ex libris van de kunsthandelaar Bernard Houthakker.

Dit intrigerende manuscript is – op de ‘Voorreede van den auteur’ – na een letterlijke kopie van het boek “Uitvoerig onderwys in de perspectiva of doorzichtkunde voor alle liefhebbers dezer aangenaame en nutte weetenschap, en inzonderheid voor degeenen, die dezelve noodzaakelyk dienen te oeffenen, als: teekenaars, schilders, plaatsnyders, architecten, steenhouwers, timmerlieden, metzelaars, enz naar eene zeer gemakkelyke en verstaanbaare methode opgesteld” door Caspar Philips Jacobsz. (1732-1789) uit 1765. Ook de zestig uitklapplaten zijn minutieus nagetekend. Niet alleen zijn de auteur en het jaar van vervaardiging onbekend, ook over de beweegredenen om dit boek te kopiëren is geen duidelijkheid. Gezien de nauwgezette schijfletter, de prachtig nagetekende platen en de getrouwe reproductie zou het handschrift een oefening kunnen zijn.

Caspar Philips Jacobsz. was een Amsterdamse graveur, vooral bekend van het beroemde “Grachtenboek”. Caspar Philips maakte 1400 tekeningen van de panden op de Heren-, Keizers- en Brouwersgracht in Amsterdam. Verder hield hij zich bezig met tekenonderwijs en landmeetkunde. Caspar schreef diverse boeken over perspectiefleer en perspectieftekenen. Zijn eerste werk “Uitvoerig onderwys in de perspectiva of doorzichtkunde…” met 60 door hemzelf getekende platen verscheen in 1765 en kent diverse edities waaronder een verbeterde Weense uitgave uit 1803. Het Rijksmuseum bezit zowel de eerste Nederlandse editie, een latere Nederlandse editie uit 1827 als de Duitstalige uitgave uit Wenen.

aanwinsten 2018 december-0022

Getekende plaat no. 38 van de in totaal 60 illustraties

Prout’s Microcosm : the artist’s sketch-book of groups of figures, shipping, and other picturesque objects / Samuel Prout
London : Tilt and Bogue, Fleet Street MDCCCXLI [1841]. 4, [2] pagina’s, 24 bladen platen : illustraties ; 38 cm.

“The Microcosm” is een voorbeeldboek voor studenten en kunstenaars voor het tekenen van groepen mensen en maritieme scènes en voor het ontwikkelen van composities. Het is in titel en onderwerp verwant aan het recent verworven “Microcosm: or, a picturesque delineation of the arts, agriculture, manufactures, &c. of Great Britain in a series of above a thousand groups of small figures for the embellishment of landscape”  door William Henry Pyne uit 1808. Toegevoegd aan het boek is een gegraveerde pagina met vier voorstellingen getiteld “Baptistry, Cromless & Cottages near St Austell”. Deze gravure werd in juli 1811 als losse prent van 50 x 35 centimeter uitgegeven door T. Palser.

aanwinsten-2018-december-0014.jpg

Toegevoegde gravure getiteld “Baptistry, Cromless & Cottages near St Austell”

Samuel Prout (1783-1852) was een beroemde waterverfschilder, vooral op het gebied van architectuurschilderingen, een prentmaker en een pionier op het gebied van de lithografie. Van 1818 tot 1829 reisde hij regelmatig en uitgebreid door Frankrijk, Duitsland, Nederland en Italië. De schetsen in dit boek weerspiegelen deze bezoeken, met name aan Normandië en Venetië. Het tekenwerk van Prout werd bewonderd door John Ruskin (1818-1900) die hem prees in zijn boeken “Modern Painters”  en “The Stones of Venice” . De platen zijn oorspronkelijk uitgegeven als deelwerken door Ackerman in 1822 en in 1841 in boekvorm samengebracht.

aanwinsten-2018-december-0017.jpg

Gelithografeerde illustratie no. 12 met Venetiaanse impressies

Contributions to the Literature of the Fine Arts / by Charles Lock Eastlake
London : John Murray, Albemarle Street. 1848. xiii, 396 pagina’s ; 22 cm.

Sir Charles Lock Eastlake (1793-1865) was schilder en vanaf 1855 de eerste directeur van de National Gallery in Londen. In deze functie is hij verantwoordelijk voor een reeks catalogi van de collectie. In 1847 schreef hij een technisch handboek voor schilders “Materials for a History of Oil Painting“.

Dit meer theoretische werk verscheen een jaar later in 1848. De titels van de hoofdstukken geven de variëteit aan onderwerpen weer waardoor het boek een bundeling van afzonderlijke essays lijkt: 1. Fine arts; 2. Criterion of style; subjects of Middle Ages; 3. Origin of modern German school of fresco; 4. State of English School, in connection with rebuilding Houses of Parliament; 5. Representation distinguished from description; 6. Sculpture; 7. Basso-rilievo; 8. Painting styles and methods suited to public buildings; 9. Life of Raphael; 10. Notes from Kugler’s Handbook; note on subjects in cappella Sistina; 11. Extract from translation of Goethe’s Theory of colours; 12. Decoration of a villa.
In het hoofdstuk over Kugler’s handbook verwijst Eastlake naar zijn bewerking van het “Handbuch der Geschichte der Malerei”  door Franz Kugler, dat hij voorzag van uitvoerige aantekeningen. Eastlake’s vertaling uit 1840 van Goethe’s “Zur Farbenlehre” is veel geprezen onder meer door de filosoof Schopenhauer. In dit boek is een samenvatting van de Engelse vertaling van Goethe’s kleurentheorie opgenomen.

Dit exemplaar is voorzien van een prijsband van de Worcester Government School of Design, getekend door de president van de school in 1853. Tegenwoordig maakt de instelling deel uit van de Heart of Worcestershire College. Het staat vrijwel vast dat de prijsband bestemd was voor de pottenbakker James Hadley (1837-1903). Zijn naam staat in vergulde letters, omgeven door een guirlande, op de leren band. Hadley werd de belangrijkste modelleur van de Royal Worcester Porcelain Company en richtte later zijn eigen pottenbakkerij op onder de naam Hadley and Sons. De expert John Sandon karakteriseert James Hadley in “The dictionary of Worcester porcelain”  als “probably the finest English modeller of all time”.

aanwinsten 2018 december-0004

vergulde bandversiering met vermelding van James Bradley

Mélanges de décorations religieuses / par L. de Farcy
Angers : Ballu Imprimeur, 1877-1879. 1 portefeuille : illustraties ; 44 cm.

Losbladige uitgave in 12 afleveringen (livraisons). Elke livraison bevat een genummerd tekstgedeelte, ongenummerde pagina’s tekst en platen (lithografieën, chromolithografieën, gravures, foto’s). De genummerde tekstdelen zijn doorlopend genummerd (57 pagina’s).

Louis de Farcy (1846-1921) specialiseerde zich in de toegepaste kunsten, de geschiedenis van Angers en middeleeuwse kunst. Hij vestigt zich in Angers waar hij in 1874 wordt benoemd tot conservator van het Musée Diocésain. Zijn verdiensten zijn vooral gelegen in zijn publicaties over borduurkunst en tapijten. In 1890 verschijnt zijn boek over de wandtapijten van de kathedraal van Angers “Histoire et description des tapisseries de la cathédrale d’Anger”.

Deze monumentale uitgave “Mélanges de décorations religieuses” is verschenen in 12 afleveringen tussen 1877 en 1879. In het omvangrijke werk heeft Louis de Farcy afbeeldingen van zeer uiteenlopende voorwerpen van religieuze kunst bijeengebracht. Bovendien zijn de afbeeldingen weergegeven in een scala aan reproductietechnieken waaronder 60 litho’s en 23 chromolitho’s, 4 houtdrukken en 15 opgeplakte foto’s. De formaten van de bladen lopen uiteen van 40 x 30 tot 117 x 90 centimeter. De inhoud is een uitputtende encyclopedische verzameling van religieuze kunst. In de 57 pagina’s tekst besteedt De Farcy aandacht aan de iconografische betekenis, de stijl en de toegepaste technieken. De in totaal bijna 200 illustraties betreffen patroonbladen voor wandschilderingen, reliekhouders, gebrandschilderde ramen in Franse kathedralen, kerkmeubilair, vazen, tapijten, borduurwerk, alles naar bestaande objecten. In het voorwoord schrijft Louis de Farcy dat het zijn doel was om een museum van religieuze kunstvoorwerpen samen te brengen dat kon dienen voor het ontwerpen van het interieur van kerken, gebaseerd op de tradities van de middeleeuwen, en dat hij in deze portefeuille voorwerpen opneemt die nergens anders te vinden zijn. Zou Pierre Cuypers (1827-1921), de toonaangevende architect van neogotische kerkgebouwen en kerkinterieurs in Nederland, kennis hebben genomen van deze omvangrijke verzameling afbeeldingen van religieuze kunst?

Slechts twee andere exemplaren zijn bekend, in de National Art Library in Londen en in de Bibliothèque Nationale de France te Parijs, beide echter veel minder compleet. Opmerkelijk is dat de uitgave niet voorkomt in studies over Louis de Farcy zoals in de uitgebreide biografie door Maria-Anne Privat-Savigny in de “Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale”.

aanwinsten-2018-december-0033.jpg

Patroonblad no. 5 (houtsnede)

Die Harmonie der Farben : 1300 Zusammenstellungen von Farbenverbindungen für die Kunst-Industrie, für dekorative Zimmerausstattungen, Kostüme und Toilette / von Éduard Guichard ; autorisirte deutsche Ausgabe, mit deutschem Text von Georg Krebs
Frankfurt a.M. : Wilhelm Rommel, [1880]-1882. [24] pagina’s, 166 bladen platen in diverse formaten (waaronder vouwbladen) : hoofdzakelijk gekleurde illustraties ; 36 cm.

Vertaling van: “L’harmonie des couleurs”. De Duitse editie verschenen in 18 afleveringen (Lieferungen).

De portefeuille “Harmonie der Farben” bevat 166 spectaculaire kleurplaten met 1300 kleurencombinaties. Architect en decorateur Édouard Guichard (1815-1882) werkte in deze publicatie het concept uit van de kleurharmonie voor het ontwerpen van interieurs waaronder behang, gordijnen, stoffering en verfsystemen in de architectuur. Guichard was vooral bekend als een ontwerper van kleurpatronen voor textiel. Hij werd sterk beïnvloed door het boek “De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des objets colorés considéré d’après cette loi…“ uit 1839 van Michel Eugène Chevreul (1786-1889) die in 1824 directeur werd van de beroemde Manufacture des Gobelins te Parijs.

2018 aanwinsten december aanvulling-0002

Voor deze eerste en enige Duitse editie van het Franse origineel “L’Harmonie des Couleurs”, dat eveneens tussen 1880 en 1882 is verschenen, zijn dezelfde platen gebruikt als in de Franse editie. De illustraties zijn ontwerpen in de kleuren die werden gebruikt voor behang, panelen, deuren, planken, lijstwerk, gordijnen, bekleding en kostuums. Van de 166 platen zijn er 135 gedrukt in pochoir of stencildruk door Druckerei August Osterrieth in Frankfurt am Main. De reproductietechniek pochoir geeft buitengewoon levendige kleuren. Het stencilprocédé werd gebruikt voor het maken van gekleurde afbeeldingen of voor het toevoegen van kleur aan een gedrukte illustratie. De verfsoorten als gouache of pastelkrijt werden niet machinaal gedrukt maar handmatig op het papier aangebracht middels sjablonen. Een arbeidsintensieve en kostbare reproductiemethode. Opvallend is de levensechtheid van de kleuren vergeleken met de litho of de zeefdruk. De techniek en de toepassingen van pochoir worden uitgebreid beschreven in het artikel “L’art du pochoir” door Paul Zwartkruis in het tijdschrift Collect.

2018-aanwinsten-december-aanvulling-0001.jpg

Staatliches Bauhaus Weimar 1919-1923 / hrsg. vom Staatlichen Bauhaus in Weimar und Karl Nierendorf
Weimar [etc.] : Bauhausverlag, [1923]. 225 pagina’s : illustraties ; 25 × 25 cm.

Dit boek is de eerste uitgave van het Staatliches Bauhaus ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling in Weimar in augustus en september van 1923. Het Bauhaus was een opleiding voor beeldend kunstenaars, ambachtslieden en architecten die van 1919 tot 1932 eerst in Weimar, later in Dessau en daarna nog een jaar in Berlijn gevestigd was. Deze tentoonstelling gaf een overzicht van de revolutionaire opvattingen en ontwikkelingen gedurende de eerste vier jaar van de school. Directeur Walter Gropius (1883-1963) koos voor de tentoonstelling het thema “kunst en techniek, een nieuwe eenheid”. Het begeleidende boek is om meerdere redenen van groot belang. Het markeert het begin van de programmatische reeks Bauhausbücher uitgegeven vanaf 1925.
De omslag door Herbert Bayer (1900-1985) is een prachtig voorbeeld van de typografische experimenten aan het Bauhaus die werden ingezet onder leiding van László Moholy-Nagy (1895-1946). Bayer streefde een krachtig visueel effect na door het gebruik van grote blokvormige schreefloze letters in helder blauw en rood tegen een zwarte achtergrond. Door de vier regels even lang te maken worden de afzonderlijke woorden als een gesloten tekstblok weergegeven. Moholy-Nagy schreef een pleidooi voor de nieuwe typografie als uiting van artistieke expressie èn als middel voor communicatie met als belangrijkste kenmerk de visuele eenheid.

aanwinsten 2018 december-0007

omslag door Herbert Bayer (1900-1985)

Het boek bevat teksten door Walter Gropius, Paul Klee, Wassily Kandinsky (“Über die abstrakte Bühnensynthese”), László Moholy-Nagy (“Die neue Typographie”) en Oskar Schlemmer (“Ballett”). Bovendien zijn negen kleurenlitho’s opgenomen van Ludwig Hirschfeld-Mack, R. Paris, Paul Keller en W. Molnar, K. Schmidt, Marcel Breuer, F. Schleifer, Herbert Bayer, en elf kleurafbeeldingen en 147 zwart wit illustraties. Moholy-Nagy verzorgde de vormgeving. Hoewel het boek is verschenen in een oplage van 2000 Duitstalige, 300 Engelse en 300 Russische exemplaren is een compleet en mooi exemplaar moeilijk te vinden.

aanwinsten 2018 december-0010

Accident / Daido Moriyama
[Tokyo] : Goliga, 2011. 1 band met 80 pagina’s : 40 tritone illustraties ; in doos 38 cm.

Genummerd exemplaar (# 34 van een editie van 40 + 1 Artist Proof)

Daido Moriyama (1938) publiceert en exposeert zijn foto’s sinds het eind van de jaren zestig. In 1999 organiseerde het San Francisco Museum of Modern Art een omvangrijke reizende overzichtstentoonstelling van zijn werk, “Daido Moriyama: Stray Dog”.
“Accident” bestaat uit een reeks foto’s oorspronkelijk gemaakt in 1969 voor een rubriek in het tijdschrift “Asahi Camera”. De foto’s zijn voor de eerste keer gebundeld in boekvorm. De opnames zijn gemaakt in de stad met typische onderwerpen als massaliteit, verkeersongelukken en eenzaamheid die vrijwel contrastloos in zwart en wit zijn afgedrukt waardoor een harde en grimmige sfeer wordt opgeroepen. Het werk verscheen in een oplage van 40 exemplaren bij de tentoonstelling in de Taka Ishii Photography Gallery in Roppongi, Tokyo van 22 september tot 22 oktober 2011.

aanwinsten-2018-december-0029.jpg

Het boek is opgebouwd uit 80 pagina’s die bestaan uit 40 afzonderlijke vellen, gevouwen en samengebonden in een harmonica of leporello formaat met een totale lengte van 20 meter. Alle vellen zijn enkelzijdig bedrukt met het in Japan uitgevonden tritone zeefdruk procedé op zwaar papier van 220 gram. Een combinatie van twee soorten van hetzelfde papier is gebruikt: één witte en één zwarte. De voor- en achterplatten zijn met geprinte textiel overtrokken. Om de foto’s een krachtige materialiteit te geven die de expressie van de onderwerpen versterkt, is gekozen voor deze zeefdruk reproductietechniek, vakkundig uitgevoerd door Edition Works in Tokyo. Door de techniek en de vorm kan het werk als een multiple worden gezien.

Op de Printing Plant Art Book Fair in november 2018 in Amsterdam kocht het Rijksmuseum de laatste publicatie van Moriyama: “Daido Moriyama : Japan, a phototheater”.

aanwinsten-2018-december-0031.jpg

voorzijde van de doos